česky anglicky německy
 
historie rirmy
naše nabídka
technické vybavení
realizace
kontakt
Naše nabídka  
Projekce
 • Vypracování projektů všech stupňů, včetně rozpočtu, technické zprávy a harmonogramu údržby po výstavbě
 • Projekce a realizace letních vodovodů, stavebních doplňků drobné architektury, květinových interiérůSadovnické realizace

 • Vlastní sadovnické a krajinářské úpravy
 • Zemní práce, terénní úpravy a terénní modelace
 • Stavba a rekonstrukce parkových cest
 • Zajištění, dovoz a výsatba (výsev) veškerého rostlinného materiálu, obstarání a dovoz všech povolených půdních substrátů a borky
 • Údržba sadových úprav, automatického zavlažovacího systému a drobných stavebních prvkůPoskytované služby

 • Prodej rostlinného materiálu
 • Aranžování květinových výzdob a hrnkových květin do interiérů a exteriérů
 • Nakládání a odvoz sutě kontejnery
 • Likvidace plevelných druhů rostlin ve výsadbách dřevin celoplošně povolenými chemickými přípravky špičkové kvality s minimální zátěží na životní prostředí
 • Likvidace plevelných druhů v trávnících všech typů
 • Likvidace náletových dřevin ve všech typech porostů
 • Kácení dřevin těžební a horolezeckou technikou

Speciální služby
 • Oceňování dřevin dle platných vyhlášek
 • Dendrologické průzkumy všech typů zeleně
 • Poradenská činnost v oblasti výživy rostlin a při likvidaci plevelných rostlin chemickými prostředky
 • Fixování svahů proti erozním vlivům speciálními sítěmi nezatěžujícími životní prostředí
 • Ošetřování dřevin proti chorobám a škůdcům do neomezené výšky
 • Kořenová výživa dřevin metodou půdních sond za použití biologických preparátů
 • Příprava travních směsí pro všechny typy trávníků, včetně příměsí, bylinných druhů (květnaté louky)
 • Trvalkové kompozice pro všechny typy stanovištních podmínek
 • Rozbory v atestovaných laboratořích všech druhů rostlinných i půdních materiálů s návrhem řešení či optimalizace daného stavu

 
© 2005 www.kvet.org, developed by NeJi.cz